Digitalizacija z dodatno internacionalizacijo poslovanja - eKLIMA (kratica: eKLIMA)

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Namen projekta: Operacija po predmetnem javnem razpisu pomeni vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v podjetju s pomočjo zunanjega izvajalca.

Projekt: Digitalizacija z dodatno internacionalizacijo poslovanja – eKLIMA (kratica: eKLIMA)

Cilji: pridobilo digitalizacijo in večjo internacionalizacijo poslovanje ter večjo mednarodno konkurenčnost.

Trajanje: najkasneje do 31.avgusta 2019.

Skupna vrednost projekta: 52.826,00 EUR

Višina subvencije: 30.000,00 EUR

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe:  »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.