Pridobitev certifikata SIST EN 1090-1

Naziv operacije: Pridobitev certifikata SIST EN 1090-1

Prijavitelj: Klima d.d.

 

Opis operacije »Pridobitev certifikata SIST EN 1090-1« podjetja Klima d.d.:

 

Na področju izdelave kovinskih konstrukcij je prišlo do velikih sprememb. Za vse jeklene in aluminijaste konstrukcije velja, da morajo imeti vsi proizvajalci certificirano notranjo kontrolo proizvodnje skladno z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih.

 

Dokazana mora biti domneva o skladnosti s harmoniziranim standardom SIST EN 1090-1. CE označevanje jeklenih konstrukcij je pri nas obvezno od 1.7.2014. Ključni pogoj, da lahko proizvajalec jeklene konstrukcije označi proizvod z oznako CE, je, da ima vzpostavljen in certificiran sistem kontrole proizvodnje. Za pridobitev navedenega standarda pa je predhodno potrebno pridobiti tudi certificirane postopke varjenja, ki so v nadaljevanju proizvodnje vpeljani kot sistem za stalno doseganje zahtevane kakovosti varilnih del.

 

Glede na potrebe trga se je vodstvo podjetja odločilo pridobiti certifikat SIST EN 1090-1 za standardne zahteve, ki jih ureja standard EN ISO 3834, 3. del.

 

Namen

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov za  pridobitev certifikata SIST EN 1090-1 podjetju omogočiti izdelavo zahtevnejših izdelkov iz jeklenih in aluminjastih konstrukcij. S tem bo podjetje bistveno pridobilo na prepoznavnosti na mednarodnem trgu, prav tako pa se bo povečala konkurečnost našega podjetja. S pridobitvijo mednarodne oznake CE na svojih izdelkih bo podjetje povečalo izvoz na zahtevne evropske trge, prav tako pa se nam bodo odprla vrata na prodor na tuje trg. Povečala se bo mednarodna konkurenčnost podjetja in zvišala stopnja internacionalizacije.

 

Cilji in rezultati operacije: Pridobitev certifikata SIST EN 1090-1

 

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 7.736,54 €

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.