O podjetju

KLIMA CELJE je vodilno podjetje v proizvodnji ventilatorjev in opreme za industrijsko ventilacijo v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo pred 100 leti in ima številne izkušnje pri praktični uporabi in izdelavi sistemov prezračevanja. Z osamosvojitvijo Slovenije se je podjetje uspešno preusmerilo na zahtevna zahodna tržišča, kamor izvaža že 70% proizvodnje.

Znanje
V Klimi Celje se zavedamo, da je kakovosten zrak nepogrešljiv del kakovosti življenja in uspešnosti poslovanja. Zato vemo, da bomo le z nenehnim vlaganjem v svoje strokovnjake, njihovo znanje in s podporo najsodobnejših informacijskih tehnologij, dosegli zastavljene cilje. Pospešeno vlagamo v razvoj in sledimo smernicam EU z usmeritvijo v razvoj sistemov za racionalnejšo rabo energije in okoljevarstvene tehnologije

Kvaliteta
Širok program aerotermičnih naprav Klime Celje ima več kot stoletne korenine. V tem času smo pridobivali specializirana znanja in izkušnje, kar potrjujejo naše mednarodne reference.
Obvladujemo celoto: inženiring, projektiranje, izdelavo potrebne opreme, montažo in zagon naprav, meritve, vso potrebno dokumentacijo in servis.

Timsko delo
Vse navedene aktivnosti opravlja kolektiv 120 ljudi. Ekipa strokovnjakov je sposobna izvesti pravzaprav vse od zahtev po čistem zraku v operacijskih dvoranah do odvajanja visokotemperaturnih agresivnih plinov v metalurgiji.

Standardi in certifikati
Certifikat skladnosti sistema kakovosti ISO 9001, ki temelji na procesnem pristopu in osredotočenosti na odjemalce smo prejeli na podlagi certifikacijske presoje priznane organizacije SIQ.
Certifikat ATEX o skladnosti proizvodov namenjenih za uporabo v potencialno explozivnih atmosferah skladno z Direktivo 2014/34/EU smo pridobili za centrifugalne, aksialne in strešne ventilatorje ter grelnike.
Prav tako imamo pridobljen certifikat za naprave za odvod dima in toplote skladno z EN 12101-3.

klima-celje-stavba